Young Teflon برای جنگ در “Call Of Duty 3” آماده می شود

Youngs Teflon یک بازی OG است. پس از ظهور در سال 2010 ، او از طریق هر ویژگی و انتشار در زیر کمربند خود جایگاه خود را در صحنه رپ انگلستان تقویت کرد. ندای وظیفه 1 و 2 ، هر دو در اوایل سال 2010 منتشر شدند ، در لیست اصلی او قرار گرفتند. و با عرضه PS5 به طور رسمی ، زمان بهتری برای بازگشت به فرم با قسمت سوم از مجموعه های مخلوط وی وجود ندارد. پروژه جدید رپر با 15 ترانه و در مجموع با حضور کم مهمان انباشته شده است. دیو در “Rule Of Two” ظاهر می شود در حالی که RV در “Bally Bop” با تفلون همکاری می کند. سایر همکاری های این پروژه از طریق K Trap و Tiny Boost صورت می گیرد.

آخرین پیشنهاد Youngs Teflon را در زیر ببینید و در قسمت نظرات با آهنگ مورد علاقه خود صدا کنید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>