Willie The Kid & V Don رها کردن “Deutsche Marks 2”

Willie The Kid و V Don در بسیاری از موارد به جز سال 2017 شیمی خود را به نمایش گذاشتند دویچه مارکس ثابت کرد که گرایش ویلی به غزل چقدر متناسب با سبک تولید وی است. آنها ادامه داده اند که این شیمی را در موارد بسیاری به نمایش می گذارند اما این دو برای ادامه این فیلم دوباره به هم پیوستند. این پروژه با 12 ترانه پر شده است ، با حضور در داستان های وادو ، اتو ، فرار لرد و جی بلک با داستان های بکر و تولید ناخوشایند ساحل شرقی پر شده است.

لیست پیگیری زیر را بررسی کنید.

1) “بینایی نادر”
2) “شراب آلو”
3) “مادر مروارید” اتو
4) “فرمول”
5) “Audubon Ballroom”
6) “خرید شیشه ای” وادو
7) “Minutiae”
8) “Sepia Tone 2”
9) “چهارم چهارم” Jai Black & Flee Lord
10) “ادامه شمارش”
11) “واکسن”
12) “عزیزم ، عزیزم”

joker123 casino malaysia minyak dagu mega888 apk pussy888 xe88 joker123 super 8 ways ultimate live casino malaysia live22 malaysia mega888 apk 免费电影 casino malaysia