کربن فعال چیست و از کجا بخریم؟

کربن فعال دارای هم معنی هایی نظیر زغال فعال، کربن اکتیو شناخته می شود و به رخ کربن بی صورت حیاتی منافذ ریز و حجم منافذ پهناور تقسیم می شود که سطح پهناور را تولید می کند که در آن جاذب و واکنش های شیمیایی شکل کربن فعال و جذب سطحی می دهد. دیدنی میباشد بدانید که در کاربردهای فاز مایع ، بسته بندی کربن فعال دانه ای در ستون ها و برج هایی که مایعات از طرز آن ها جریان می یابد، اتفاق می افتد. GAC در جایی استعمال می شود که یک کالا واحد برای تصفیه پیوسته یا ساخت مقدار وجود داشته باشد.در کاربردهای فاز گازی ، GAC ها این مزیت را دارا هستند که اساسی جریان به اندازه با افت فشار قابل قبول در سراسر بستر کربن باشند. عدد یدی عموما حیاتی واحد mg/g سنجیده می شود و عبارتست از میلیگرم یدی که یک گرم کربن اکتیو می تواند جذب کند و یک شاخص استاندارد به جهت کربن های مورد به کارگیری در فاز مایع است. صورت گرانول اکسترود شده، افت فشار سیستم تحت را تولید می کند، که در برنامه های فاز گازی یک نکته دارای است. همین مواد گرانولی، در کاربردهای فاز گاز و مایع و در سیستم های ثابت و متحرک آیتم به کارگیری قرار می گیرند. نکته بعدی در مورد تعریف کربن فعال، ساختار آن هست که طی عملیاتهایی که بر بر روی این ماده انجام میشود، باعث ارتقا سطح و پوکی در شکل فیزیکی فیلتر کربن فعال قیمت ذغال فعال است. نتیجه های نشان می دهد که در اثر به کارگیری همین فرآیند، کربن فعالشده اصلی مساحت تراز ویژهی m2.g-1 580 و حفرات در محدوده مزومتری (با میزان میانگین ۱۰ نانومتر) از سبوس برنج به دست می آید. کربن فعال را می توان تقریباً از هر ماده کربنی که حاوی % بالایی از کربن عنصری بدست آورد. البته ضروری به ذکر هست که در فیلتر کربنی به خواسته تصفیه خوب تر آب، همزمان از بسترهای سیلیس هم استعمال می گردد. آنتراسیت در تصفیه آب و فاضلاب ، از عملکرد در حد متوسط برخوردار بوده و در فی مابین سیلیس و کربن اکتیو (زغال فعال) می باشد. کربن فعال یکی از از پرکاربردترین ماده های شیمیایی از جور عناصری میباشد که در فرمول خود، C یا کربن را دارند. دارد. درست میباشد که در همگی زغال ها کربن وجود دارااست اما زغال اکتیو طریق تهیه و تنظیم متمایز دارد. درصد خاکستر Ash Content: نشان دهنده مقدار ناخالصی های کربن می باشد- مثلا زغال سنگ ، حاوی فلزات سنگین است.

joker123 casino malaysia minyak dagu mega888 apk pussy888 xe88 joker123 super 8 ways ultimate live casino malaysia live22 malaysia mega888 apk 免费电影 casino malaysia