کربن فعال چه ویژگیهایی دارد ؟

خاصیت درمانی آن به وسیله مردمان مصری تصویب شد ولی متأسفانه تا حدود ۱۵سال پیش نیز علم ثبت شده در مورد خواص زغال فعال فراموش شده بود. ساختار منافذ یار مهم نیروهای جذب کننده عواملی میباشند که قابلیت جذب آلاینده بر تراز زغال فعال را مهیا میکنند. ارتقا سطح تدبیر مردمان و نگرانیها در گزینه نوشیدن آب آشامیدنی تندرست منجر شده است مردمان فیلترهای کربنی خانگی را روی شیرهای آب خویش کارگزاشتن نمایند تا آب شرب خود را کربن فعال در مواد غذایی عمده تصفیه کنند. به جهت حذف کلر، بو و رنگ آب و به جهت تصفیه آب های پایین زمینی و آشامیدنی از آن استفاده می کنند. این ادغام کلیدی الکل ها، دی اُل ها، اسیدها و بازهای قوی، فلزات و عمده ترکیبات معدنی مثل لیتیم، سدیم، آهن، سرب، آرسنیک، فلوئور و بوریک اسید پیوندهای لطف ساخت نمی کند، البته یُد را خیلی خوب جذب می کند. اما بایستی اعتنا داشت که احیای کربن فعال خود هزینه داراست و مدام به صرفه نیست. مقدار تخلخل و ساختار منافذ کربنهای فعال دارای یکدیگر متفاوت میباشد و به مبداء نخستین و طریق ساخت آن بستگی دارد. یکی از از کاربردی ترین محصولات ایجاد شده بوسیله این مجموعه، فیلترکربنی می باشد که به جهت تصفیه خانه های تبارک صنعتی کاربرد دارد. زغال ایجاد شده بوسیله شیوه کربونیزاسیون فقط اساسی یک ساختار متخلخل نخستین هست و نمی قدرت از آن به تیتر یک ماده جاذب به کار گیری شود، مگر آنکه ساختار حفرات آن بهبود یافته یا فعال شوند. ترازو ذرات به طور مستقیم بر سینتیک جذب، ویژگیهای جریان و قابلیت و امکان فیلتر نمودن کربن فعال اثر میگذارد. در سیستمهای در فاز بخار این فرمان می بایست در برابر افت فشار در حیث گرفته شود زیرا بر هزینههای انرژی اثر خواهد گذاشت. از لحاظ ساختار ملکولی، کربن فعال اصلی یون مثبت آزاد بوده و کار کشته هست یون های منفی ذرات کلوئیدی و مواد معلق و گازها را به سمت خود جذب و دربین آنان لینک و پیوند برقرار شود. تصفیه و خالص سازی توسط کربن فعال بر فرایند جذب استوار است؛ در فرآیند جذب مولکولهای مایع یا این که گاز به وسیله تراز داخلی یا خارجی یک جامد به دام میافتند. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها فراوان بیشتر در مورد کربن فعال متخلخل لطفا به بازدید از وب تارنما ما.

joker123 casino malaysia minyak dagu mega888 apk pussy888 xe88 joker123 super 8 ways ultimate live casino malaysia live22 malaysia mega888 apk 免费电影 casino malaysia