نحوه کار دستگاه نیتروژن ساز – اخبار رسمی

هوای فشرده از پیش تصفیه شده وارد تحت برج آنلاین می شود و از طریق CMS دنبال می شود. هوای فشرده خشک معمولی فیلتر می شود و از روش یک بسته فنی پیشرفته از الیاف غشایی توخالی عبور می نماید که در آن نیتروژن حساس نفوذ انتخابی از هوای تغذیه انقطاع می شود. هوای جو اساساً حاوی 78 درصد نیتروژن و 21 درصد اکسیژن است. غربال مولکولی کربن حساس کربنهای فعال ساده متعدد است، چون اساسی محدوده مضاعف باریکتری از منافذ است. چون عدم در دست گرفتن فشار و رطوبت ورودی به دستگاه منجر به تخریب مواد جاذب و کاهش خلوص دستگاه خواهد شد و یک عدد از کارداران شایع در تخريب جاذب، جذب آلايندهها نظير آب و روغن به همین مواد است كه اساسی فيلتراسيون مطلوب هوای فشرده محل ورود و سرويس پيوسته فيلترها میتوان مانع اين تخريب شد. بدنه اصلی دستگاه ساخت نیتروژن از برج جذب ، غربال مولکولی کربن پر شده در برج ، دریچه پنوماتیک ، صدا خفه کن ، دریچه گاز ، سیلندر فشرده سازی ، فشارسنج و غیره تشکیل شده است. مولد نیتروژن از ستون های حاوی کربن مولکولی (CMS) تشکیل شده است. تن کلیدی آن دو برج جذب هست که اهمیت غربال مولکولی کربن مالامال شده اند. هنگامی که هوای فشرده تمیز وارد برج جذب می شود ، اکسیژن ، دی اکسید کربن و آب کیمیا بوسیله غربال مولکولی کربن جذب می شوند و نیتروژن از انتهای خروجی بیرون می شود. دستگاه های نیتروژن ساز CGT PSA بر شالوده اورجینال جذب نوسان فشار (PSA) به جهت ساخت جریان پیوسته گاز نیتروژن از هوای فشرده کار می کنند. دستگاه های نیتروژن ساز غشایی به چه صورت کار می کنند؟ خرید کردن یک ژنراتور نیتروژن بزرگتر از نیاز شما می تواند هزینه های نابه جا شما را افزایش دهد. پس از یک زمانه از پیش گزینش شده، برج آنلاین به طور اتومات به موقعیت احیا کننده تغییر و تحول می کند و آلاینده ها را از CMS خارج می کند. در همان زمانه ، وقتی که برج جذب از نوسازی تغییر تحول می کند به جهت جذب ، نیتروژن تا حدی قابل ذخیره سازی شده در برج جذب را شارژ می کند تا از بستر غربال مولکولی محافظت نماید ، و همچنین به تقویت فشار برج جذب قیمت دستگاه بستنی ساز نیتروژنی امداد می کند. نیتروژن واجد موقعیت ذخیره شده در بستر حافظ برج جذب و همچنین به تقویت فشار برج جذب امداد می کند. برعکس، کاهش جریان نیتروژن منجر ارتقاء خلوص می شود. بعد دستگاه را واضح کرده و منتظر می مانیم تا نشانگر دیجیتال یا این که ساعت دیجیتال دستگاه عدد تا محدوده ۹۹% را به ما نشان دهد که بیانگر مقدار خلوص باد نیتروژن می باشد در این شرایط نشانگر عقربه ای نیتروژن برای مدلهای سواری بر روی ۷۰ psi و به جهت مدلهای ماشین سنگین روی ۱۱۰ psi اتومات قطع می گردد. در فشار و میزان غشاء معین، ارتقا جریان نیتروژن اذن می دهد تا اکسیژن بیشتری در جریان گاز باقی بماند و خلوص نیتروژن کاهش یابد.

joker123 casino malaysia minyak dagu mega888 apk pussy888 xe88 joker123 super 8 ways ultimate live casino malaysia live22 malaysia mega888 apk 免费电影 casino malaysia