لیست امکانات خانه هوشمند

سیستم آب پاشی هوشمند از شیوه باز و بست کردن شیر آب برقی چه زمانی که در منزل حضور دارید و چه زمانی که کیلومترها از خانه خود دور میباشید به آبیاری گیاهان و گلهای شما میپردازد براین اساس وقتی که به هجرت میروید دیگر ضروری وجود ندارد که نگران خشک شدن گل و گیاهان خود باشید چرا که میتوانید مهم استعمال از سیستم آبیاری هوشمند در منزل خویش و کارگزاشتن اپلیکیشن منزل هوشمند از راه بدور این سیستم را در اختیار گرفتن کرده و همگی گلها و گیاهان خود را آب پاشی کنید. هزینهای که میتواند رفاه اهل خانه را تضمین کند و شما به صورت در دست گرفتن از منش بدور همه چیز تحت در دست گرفتن شما است. ممکن می باشد در ساعاتی از شبانه روز صرفا یکی از همین چراغها براي روشنایی محیط کار کافی باشد، به این ترتیب می قدرت بقیه کلیدها را خاموش کرد. ممکن است نمونهاش را اکثر در فیلمهای هالیوودی دیده باشیم. زیرا ممکن هست بهخاطر عدم آشنایی تجهیزات مناسب نیازهایتان و ساکنین خانه یا این که محل کار، تجهیزاتی را انتخاب نمایید که به آن‌ها نیاز نداشته باشید و هیچ وقتی از آنان استعمال نکنید و فقط میزان دارایی خود را بدور بریزید. کلیدی این سیستم میتوانید سارقان احتمالی را دفع کنید، به افسر پست بگویید بستهی پستی شما را چه جایی بگذارد یا این که به عزیزان خود اطلاع دهید که در منزل نیستید. هوشمندسازی همین سیستم علاوه بر آرامش و رفاه عمده ساکنان صرفه­جویی در مصرف انرژی را به دنبال دارد. در اختیار گرفتن آب و هوا: خدمات در اختیار گرفتن آب و هوا اغلب اساسی سیستم های رئیس انرژی یار است. مرطوب کننده های هوا هوشمند و ترازوهای هوشمند دو نمونه همگانی هستند. ترموستات های هوشمند دوست داستنی ترین نمونه کنترل کننده های آب طراحی خانه هوشمند و هوا هستند. حیاتی کمک تکنولوژی قفل هوشمند میتوانید به جای استفاده از دکمه برای باز نمودن درب، از کد به کار گیری کنید. تکنولوژی ساختمان هوشمند به واسطه تجهیزات متنوعی که از آن برخوردار است، امکانات متعدد و گسترده­ای را در اختیار کاربران یک ساختمان قرار میدهد. سنسور شدت نور لامپها را تنها وقتی که شدت نور در یک اتاق مختص اندک است، تغییر‌و تحول میدهند. در این خانه یک سرور رسانهی مرکزی از کل گوشیهای متصل، بهروزرسانیهایی را به نمایشگرهای نصبشده در سراسر منزل میفرستد. زیرساختهای ارتباطی که کنتور هوشـمـنـد را بـه اپراتور کانال متصل میکنند. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اهمیت خانه هوشمند ظهوری وب وب سایت خویش باشید.

joker123 casino malaysia minyak dagu mega888 apk pussy888 xe88 joker123 super 8 ways ultimate live casino malaysia live22 malaysia mega888 apk 免费电影 casino malaysia