قانون جدید راهنمایی و رانندگی

وی همچنین به مورد قضیه بوستان لبه ای در تهران اشاره می کند و می گوید:پارک حاشیه ای دغدغه بسیاری از شهروندان میباشد و در دیدارهای مردمی در محله ها این مسئله را مطرح میکنند. اضطراری به ذکر هست که قبوض راهنمایی و رانندگی در اشکال مختلفی وجود دارا هستند که از آنها میتونیم به تسلیمی، دوربین و کرونا اشاره کنیم. به جهت شرکت در امتحان آنلاین آیین نامه ۱۴۰۰ می بایست چکار کنیم؟ زیرا تدریس تابلوهای هدایت و رانندگی بصورت ویدیویی بهترین طرز به جهت یادگیری و ثبت تابلوها در حافظه بلند مدت مغز می باشد. البته جای نگرانی وجود ندارد زیرا در انتهای این مطلب بهترین شیوه یادگیری علائم و تابلوها را به شما معرفی می کنیم. در شهرداری تهران نیز در کارایی هستیم تا هم رویکردهای مدون قبلی را پیگیری کنیم و نیز این‌که موردها جدیدی را بنا کردن کنیم تا نتایج متعدد از قبلی را مردم احساس کنند. از این رو پلیس راهنمایی و رانندگی برای این که فرد را از نتیجه های کارهای خویش آگاه سازد، اقدام به صادر شدن قبضهای جریمه میکند. در رخ ادامه تخلف برای هر یک ساعت یک برابر جریمه خواهد شد. د ـ هرگاه راننده به شکل هم زمان مرتکب دو تخلف از تخلفات مسئله بندهای (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) جدول ماده (7) همین قانون شود، وسیله نقلیه به جهت مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف می شود. اگر خودروی شما فاقد يکی از پلاکهای جلو، عقب يا هر دو پلاک باشد و يا بههر دليلی، پلاک آن خوانا نباشد؛ مرتکب تخلف کلیدی کد 2047 شدهايد و بايستی جريمه 63 هزار تومانی را تقبل کنيد. به کار گیری از شيشه دودی در خودروها بهدلايلی مانند جذابيت ظاهری و تابش کاهش نور خورشيد به کابين، اينروزها بسيار پرطرفدار است، البته بايستی دقت داشته باشيد که درصورتیکه غلظت دودیبودن شيشهها بهحدی باشد که سرنشينان قابل تشخيص نباشند؛ مرتکب تخلف دارای کد 2114 شدهايد و می بایست پولی بين 31.5 تا 52.5 هزار تومان را بهعنوان جريمه پرداخت کنيد. رانندگان وسایل نقلیه پشت سر را ازطویل بودن آنان باخبر گرداند. در صورتی که از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم ازمون ایین نامه حیاتی ۱۴۰۰ انلاین لطفا از ورقه ما بخواهید.

joker123 casino malaysia minyak dagu mega888 apk pussy888 xe88 joker123 super 8 ways ultimate live casino malaysia live22 malaysia mega888 apk 免费电影 casino malaysia