لوگان پل طی چند سال اخیر به شدت درگیر دنیای بوکس شده است و هواداران این موضوع را مورد توجه قرار می دهند. گرچه YouTuber معروف از نظر ورود به ستون پیروزی دقیقاً موفق نبوده است ، اما در مورد ضرب و شتم برخی از بوکسورهای مشهور بسیار مصمم بوده است و به نظر نمی رسد که ترس از اینکه در آینده چه کسی می تواند بجنگد ، ترس داشته باشد.

در حقیقت ، اخیراً Paul با TMZ مصاحبه کرد ، جایی که او در مورد فلوید می ودر و اینکه چگونه می تواند او را در یک مبارزه شکست دهد ، بیرون رفت. پل خاطرنشان کرد که او هشت اینچ بلندتر و 40 پوند سنگین تر است که در ذهن او کافی است تا می ویدر را به نصف برساند.

در این مرحله ، درگیری بین این دو بسیار بعید است ، اگرچه تماشای آن قطعاً چیزی جذاب است.

[Via]