عملکرد پیستون خودرو

پیستون های آلومینیومی در سرانجام ارتقاء دما بخش اعظم از سیلندر های چدنی منبسط می شوند و این دستور ممکن میباشد سبب ساز از دربین رفتن خلاصی پیستون شود . پیشتر گفته شد که جنس برخی پیستونها خاصیت شکنندگی آن ها را ارتقاء میدهد. زیبایی چرخه دو روزگار همین است که نسبت به نوع شبیه چهارزمانه انرژی تولیدی بیشتری دارد، زیرا دو برابر بیشتر احتراق انجام می‌دهد (بهجای این که در هر چرخه یکبار عمل انجام دهد، اهمیت هر بار رفتوبرگشت یک فرآیند فعالیت انجام میشود) به این ترتیب فعالیت انجامشده در همین طرح بیشتر است.پیشرانههای پیستون متقابل مدام وجود داشتهاند و از حدود سال ۱۹۰۰ در کشتیها، تانکها و لوکوموتیوهای راهآهن گزینه به کارگیری قرار میگیرند. این کمپانی انتظار دارااست در سال ۲۰۲۴ پیشرانه پیشرفته نظامی دیزلی (ACE) حیاتی توان حدود ۱۰۰۰ اسببخار ایجاد کند. اهمیت مشتعل شدن سوخت، پیستونها به سمت بیرون حرکت کرده و در سرانجام میللنگها چرخانده میشوند.شرکت Achates تعدادی ورژن دیزلی و بنزینی از پیشرانه پیستون متقابل خود داراست که به جهت هر چیزی از اتومبیلهای شخصی گرفته تا وسایل نقلیه نظامی طراحی شده است.نسخه بنزینی که هماکنون فرایند آزمایش خویش را در وانت فورد F-150 میگذراند، پیشرانه ۲/۷ لیتری سه سیلندر است که ۲۷۰ اسببخار توان و ۶۵۰ نیوتنمتر گشتاور تولید میکند. درصورتیکه پیستون پهن یا این که قطر تبارک را کنار پیستون اساسی قطر بسیار کم قرار دهیم ( شاتون یک ترازو باشد ) , شاهد همین خواهید بود که قدرت تولیدی بسیار زیادتر از اقتدار پیستون لاغر است . درحالیکه پیشرانههای احتراق داخلی رایج چکیده از انرژی تولیدی خویش را صرف پمپاژ ترکیب سوخت و هوا به داخل و تخلیه گازهای خروجی به خارج میکنند.از پاراگراف مزایای پیشرانه OPE میتوان به آلایندگی قلیل (به لطف سیستم احتراقی GCI) و ساخت سادهتر و ارزانتر پیشرانه نسبت به نمونههای ساده اشاره کرد؛ چون سرسیلندر و تیم سوپاپها در این طرح حذف میگردند و دیگر نیازی به آنها نیست.حذف سرسیلندر علتی می باشد که سبب کمتر مساحت تراز نسبت به حجم پیشرانه و کمتر تلفات حرارتی میشود، در عاقبت انرژی بیشتری از احتراق به انرژی مکانیکی تبدیل میگردد (بازده حرارتی بالا). این قطعه استوانه ای حرکت های رفت و برگشتی رو به بالا و ذیل داراست که در زمان بالا رفتن منجر به متراکم شدن سوخت می گردد و پس از احتراق و انفجار ، به سمت زیر حرکت می نماید . به گزارش اتوکار، پیشرانه پیستون متقابل (OPE) این شرکت، میتواند در دنیای مدرن کنونی خودرو حرفی به جهت گفتن داشته باشد.پیشرانه پیستون متقابل بهجای یک میللنگ منفرد که بوسیله پیستونهای رفت و برگشتی در سیلندرهای خود گردانده میشود، دارای دو میللنگ است که بوسیله چرخدنده به یکدیگر متصل شده و دو پیستون در هر سیلندر روبهروی یکدیگر هستند. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط حساس پمپ 9 پیستون وب وب سایت خویش باشید.

joker123 casino malaysia minyak dagu mega888 apk pussy888 xe88 joker123 super 8 ways ultimate live casino malaysia live22 malaysia mega888 apk 免费电影 casino malaysia