راهنمای نگارش مقاله – مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی

ترجمه مقاله بخش اعظم به جهت آن نوع از پژوهشگران و دانشجویانی به کار میآید که به جهت پروژههای علمی خود مستمند ترجمههای تخصصی هستند. لازم به ذکر هست اسامی مختص و اصطلاحات فنی نیاز به در دست گرفتن واژگان ندارند و میتوان عین کلمه را به کار برد. سطح 2: طریق عمل خویش را بنویسید. استاندارد آکادمیک علاوه بر این مترجمان ترجمیک سوابق انتشار مقالات فردی خویش را دارا‌هستند و براین اساس اساسی فرایند مقالهنویسی، نگارش علمی و زبان علمی مقالات تخصصی ISI آشنا هستند. راستا و هدف: شامل توضیح سوال دارای و هدف از نگارش یا ارائه فرضیه است. ضروری هست تیتر نوشته به رخ عبارت نوشته شود نه جمله. دادههای ایجادشده در مطالعه فعلی در صورت التماس معقول از پدیدآور رابط ارائه میگردد. مقالات پژوهشی نباید بیشتر از ۳ جدول، ۳ شکل و ۳ نمودار داشته باشند. مطالب مطرح شده در متن، جداول و نمودارها، تصاویر و نقشهها نباید تکراری باشد. عنوان جداول در بالای آن ها و عناوین نمودارها، تصاویر و نقشهها در تحت آن‌ها نوشته شود. نکته: به جهت گزینش کلمه های مهم که در اخر بخشی فارسی متن می گردد از اصطلاحنامه تخصصی دارای ارتباط حساس آن حوزه برای واژه و کلمه های پارسی به کارگیری شود. پیشنهاد میشود در تهیه و تنظیم و سازماندهی منابع از نرم افزار End Note یا این که سایر نرم افزارهای رئیس استعمال شود. •عنوان کوتاه: تیتر مختصر شدهای است که برای استفاده در سرصفحههای مقاله چاپ می‌شود (حداکثر ۲۰ کلام داشته باشد). اگر سبک های گوناگون می توانند مضمون‌ را به صدق برسانند ، هرگز از رنگ ها یا جلوه های هیجان انگیز دیگر استعمال نکنید در غیر این شکل هزینه های سنگینی از شما دریافت می شود. در این نصیب سهم و وظیفه هر کدام از نویسندگان در تدوین کردن مقاله به رخ درصد بیان می شود. همچنین، هر یک از نویسندگان می بایست هر نوع منافع دنیوی و معنوی دخیل در ارائه مقاله و یا این که انجام پژوهش را قید کنند (تعارض منافع). اگر شما هر گونه سوالی در رابطه با چه جایی و روش استفاده از دانلود نوشته های علمی دارید، می توانید دارای ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

joker123 casino malaysia minyak dagu mega888 apk pussy888 xe88 joker123 super 8 ways ultimate live casino malaysia live22 malaysia mega888 apk 免费电影 casino malaysia