راب بانک $ “Tha Leak Pt. 1” را تخلیه می کند

راب بانک $ امسال این کار را انجام داده است و به نظر می رسد کارهای بیشتری در راه است. در طول سال ، راب بانک $ مخلوط های قدیمی را به سیستم عامل های جریان تحویل داده و در عین حال برخی از تحرکات جدید را برای طرفداران خود کاهش داده است. این هفته ، او پروژه جدیدی را با عنوان ، Tha Leak (قسمت 1). با توجه به اینکه او آشکارا به لیل وین عشق نشان می داد و در برهه ای با پول نقد همراه بود ، بدیهی است این عنوان ادای احترام به یک میکس تیپ کلاسیک از ویزی است.

Tha Leak (قسمت 1) طول چهارده قطعه است که از طریق Working On Dying منتشر شده است. این خواننده رپ ، چند چهره آشنا را برای این پروژه مانند لیل گنار و خونین گاو ، همراه با Working On Dying ثبت نام کرده است.

در زیر پروژه جدید Robb Bank $ را فشار دهید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>