دریچه سقفی سه طرفه – تهویه باستان

با دقت به جهت پره ها در این جور دریچه ها ، هوا مهم سرعت مطلوب به مرحله خواهد رسید . همینطور اصلی اعتنا به جهت پره ها در همین جور دریچه ها ، هوا اهمیت سرعت مناسب به مرحله خواهد رسید. کل بخش های دریچه شامل: قاب دریچه، اهرم و تیغه هوا و کانال ها و پره های روزنه از ورق روغنی ساخته می شود. پره های دمپر بصورت افقی در پشت دریچه، و پره های عمودی روی قاب حیاتی دریچه منجر می شود که هوای درون نتورک به هر طرف که نیاز باشد ساماندهی شود. یکی از دوست داستنی ترین و متداول ترین مارک های آن، دریچه کولر آهنی البرز، ایجاد اصفهان می باشد. به دریچه هایی که از نحوه سقف هوا رسانی می نمایند روزنه های سقفی گفته می شود. دریچه های خطی 30 جايگاه دو طرفه عموما بر بر روی سقف در سقف به دور از دیوارهای جانبی مورد استفاده قرار میگیرند. ارزش آن بر شالوده اینچ مربع حساب می شود. شایان ذکر می باشد گزینش ارتفاع قلیل به نسبت ارتفاع روزنه خطی بر زیبایی بصری این می افزاید. بعدها آن به جور ای هست که ۱ سانتیمتر از هر طرف بادخور دارد. به طور کلی، ابعاد دریچه رشته کویل سقفی متناسب اساسی نوع و گونه و ظرفیت و حجم هوادهی دستگاه متغیر و گوناگون می باشد. همین نوع دریچه ها قابل به کار گیری در مکان هایی می باشند که نیاز به هوادهی به شکل لایه ای از سقف ضروری می باشد. همین دسته از دریچه های موسسه فنی تهویه نو هم مثل بقیه گونه های دریچه دیگر اهمیت به کارگیری از پیچ های خودکار کارگزاری می گردند . در اغلب موردها روزنه های منحصربه‌فرد تایل مهم تبدیل پشت دریچه ای مهم قطر های متعدد پیشنهاد داده می شود و قابلیت کارگزاشتن اشکال دمپرهای پشت دریچه ای موازی و متقابل در پشت روزنه وجود دارد. و دمپر ها به شکل هم‌زمان باز و بسته می شوند. اصلی دمپر در تهیه میزان هوا به محیط می باشد. زیرا عمق همین گونه روزنه قلیل می باشد به آن روزنه پشت کوتاه هم گفته می شود. و ضمن اینکه اهرم همین جور روزنه کولر، برخلاف دسته های دیگر خراب نمی شود. مثل دریچه های گردابی(خورشیدی) و گرد برجسته، پخش هوای دریچه های سقفی گرد تخت به رخ 360 جايگاه میباشد که منجر پخش هر چه همگن خیس جریان هوای عبوری می شود حیاتی همین تفاوت که الگوی پخش هوای همین جور از روزنه های تهیه هوا به شکل پخش افقی وسیع (Wide Horizontal) می باشد. ساختار قاب این نوه دریچه، ورق روغنی به عرض ۳ سانتیمتر است. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد دریچه سقفی چهارگوش بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

joker123 casino malaysia minyak dagu mega888 apk pussy888 xe88 joker123 super 8 ways ultimate live casino malaysia live22 malaysia mega888 apk 免费电影 casino malaysia