دريچه

در بعضا از موردها در کودکان و نوجوانانی که به رخ مادرزادی به تنگی دریچه آئورت مبتلا هستند، می توان دهانه همین روزنه را از طریق یک فعالیت جراحی به نام والووتومی (تخريب دريچه) باز کرد تا گشاد شود. از محدودة ملك، 1 متر از دريچه ها و بازشوهاي ساختمان كه امكان ورود هوا از آنها وجود دارااست . امكان ورود هوا از آن ها به داخل ساختمان وجود دارد و 3 متر ( 10 فوت) از ديوارهاي خارجي و بام ساختمان فاصله داشته باشد. هوا در نقاطي بايد به بيرون ساختمان تخليه شود كه ايجاد مزاحمت عمومي نكند و از روش بازشوها و دهانه هاي ورودي هوا، بر اثر باد و دست اندرکاران ديگر، به باطن ساختمان گشوده نگردد. از بازشوهايي كه از آن ها امكان ورود هوا به ساختمان وجود داراست و 1 متر از ديوارهاي همسایه و بام مسافت داشته باشد. در فضاهاي در تصرف و اشغال انسان كه هواي کثیف و زيان آور در آن ها وجود داشته باشد، حتمی میباشد هوا به صورت مكانيكي به بیرون ساختمان تخليه شود. چنانچه نتیجه ها آزمون ورزش، غیر طبیعی باشد و یا این که مریض نشانه ها خاصی را نشان دهد، معمولاً لازم است که یک آزمایش آنژیوگرافی (یا کاتترگذاری قلبی) هم بر روی مریض انجام شود تا در شکل ابتلاء به بیماری سرخرگهای کرونری، بتوان آن را تشخیص داد. یک علت دیگر برای تنگی روزنه آئورت در جوانان آن می باشد که دهانه همین دریچه ریز می ماند و به صورت هماهنگ اهمیت قلب رویش نمیکند. به جهت کسانی که دارای وجود ابتلاء به تنگی دریچه آئورت نشانه ها مشخصی از همین عارضه در آنان چشم نمیشود، پزشکان غالباً یک تست ورزش (یا استرس) انجام میدهند. بزرگسالانی که به عارضه تنگی دریچه آئورت مبتلا هستند، البته علائمی در آن ها دیده نمی‌شود می بایست به طور تروتمیز به دکتر خویش مراجعه نمایند و از ورزشها و فعالیتهای فیزیکی تنشزا نیز خودداری نمایند. شایعترین علت تنگی دریچه آئورت در جوانان، وجود یک نقص مادرزادی است که در اثر آن دریچه آئورت به جای سه لبه، تنها دو لبه دارد. در اشخاص پیر و ضعیفی که خطر پیدایش عوارض ناشی از جراحی در آن ها فراوان است، میتوان جایگزینی روزنه آئورت را به وسیله یک کاتتر که از شیوه سرخرگ ران پا به سمت قلب هدایت میشود، انجام داد. در اشخاصی که تنگی روزنه آئورت منجر پیدایش علائمی (از قبیل تنگی نفس در روزگار کار شدید، درد قفسه سینه یا غش کردن) شده می باشد و یا در صورتی که بطن چپ قلب نارسایی پیدا کرده است، به طور معمول روزنه آئورت از طرز فعالیت جراحی بده بستان انواع دریچه سقفی گلخانه میشود.

joker123 casino malaysia minyak dagu mega888 apk pussy888 xe88 joker123 super 8 ways ultimate live casino malaysia live22 malaysia mega888 apk 免费电影 casino malaysia