بررسی کلاس عایق بندی تجهیزات الکتریکی

آن ها می بایست در قطعات بلندی ساخته شوند و می بایست به میزان کافی انعطاف پذیر باشند تا اجازه دهد آن ها وارد لوله های برش عرضی کوچک شوند. اگر به همین بسپار، نرمکنندهای افزوده نگردد یا این که حیاتی مقدار یه خرده از آن آمیخته گردد، پلاستیک حاذق و سفتی حاصل می شود که در ایجاد لوله و اتصالات ساختمانی، پروفیل در و پنجره، پوشش خارجی و پانل های ساختمانی، مجاری فاضلابها، ناودانها، درزگیر در و پنجره، قطعات اتومبیل، کارت های اعتباری و … چنانچه دو مقدار برای تراز تحمل ولتاژ ضربه ای اظهار شود، مرحله بالاتر مربوط به تحمل بیشتر ولتاژ گذرا و مرحله زیر تر به جهت ولتاژ گذرایی هست که در خویش تجهیزات ایجاد می شود. تجهیزات یک رده تأسیساتی را می اقتدار در رده تأسیساتی فراتر گزینه بهره برداری قرار داد، منوط بر آن که وسیله ای مطلوب به جهت مهار طولانی تر ولتاژ گذرای رده اخير در نظر گرفته شود. منشأ بیشتر ولتاژهای یک رده تأسیساتی ممکن هست منزلت تأسیساتی فراتر حساس تجهیزات برقی خود همین منزلت باشد. تغييرات ابعادی عایق جامد در تجهیزات برقی می بایست در حیث گرفته شود، این تغییرات می تواند فواصل هوایی و فواصل خزشی را تقلیل دهد. آلودگی عبارت از افزایش مواد خارجی اعم از جامد، مایع و گاز می باشد که می تواند به تقليل استقامت دی الکتریکی هوا، تقليل مسافت هوایی و خزشی و مقاومت سطحی عایق جامد، منتهی می شود. لذا آشنایی با خواص و مشخصات عایق های جامد، مایع و گاز و شناخت مهم تست های اعمالی بر روی عایق های الکتریکی و همچنین تجهیزات مورد نیاز به جهت انجام همین تست ها ، از ضروریات می باشد. به عنوان مثال ، از مواد عایق الکتریکی سرامیک طبق معمول به تیتر عایق های خطی و بوششی در پست ها استفاده می شود. تولید پلی اتیلن سبک خطی در سال 2002 بالغ بر 9/14 میلیون بدن بوده هست که دارای رویش 7/5 درصدی به 6/19 میلیون بدن در سال 2007 عایق حرارتی الکتریکی رسید. از همین رو تجهیزاتی که در جایگاه تأسیساتی معینی وصل می شوند نباید بیشتر ولتاژی ساخت نمایند که از مرحله ولتاژ ضربه ای انتخاب شده برای آن منزلت زیادتر باشد. مقاومت عایقی به طور معمول مهم اندازه گیری جریان نشت در ولتاژ کار و دمای کار، در اختیار گرفتن می شود. از این رو پس از عملیات رطوبی اهمیت خشک شدن عایق جامد، مقاومت عایقی آن ارتقاء می یابد و آنگاه در اثر حرارت به طور معمول کمتر می یابد. تجهيزات ویژه یا این که قطعاتی از تجهیزات مخابراتی یا این که الکترونیکی که پس از رده تأسیساتی ۲ قرار می گیرند. از این رو چهار تراز تحمل ولتاژ ضربه ای تعيين شده که به جهت چهار رده تأسیساتی تجهیزات برقی اند.

joker123 casino malaysia minyak dagu mega888 apk pussy888 xe88 joker123 super 8 ways ultimate live casino malaysia live22 malaysia mega888 apk 免费电影 casino malaysia