اجرا گذاشتن مهریه

در حال حاضر و در سال 1400 زوجه یا وکیل او اگر بخواهد برای گرفتن مهریه اقدام کند گام اول در مهریه مندرج در سند رسمی اقدام از طریق اداره ثبت اسناد است. اگر مالی برای توقیف نباشد گواهی صادر خواهد شد تا زوجه بتواند به دادگاه دادخواست بدهد.

می دانیم که عقد نکاح (ازدواج) یا دائم است یا موقت. اگر در خصوص نکاح سند رسمی صادر شده باشد به تجویز قانون می توان به جای مراجعه به دادگاه، از طریق اداره اجرای ثبت اسناد مهریه مندرج در عقدنامه را که دین مالی ضمن سند رسمی است مطالبه کرد. در سطور آتی مراحل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت یا به تعبیر عامیانه مراحل اجرا گذاشتن مهریه توضیح داده خواهد شد.

اما شرایط مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت این است که اولا دین مهریه در سند رسمی (عقدنامه) باشد با این وصف  مهریه مندرج در صیغه نامه های ازدواج موقت فقط از طریق دادگاه قابل مطالبه است. ثانیا مهریه در اصطلاح حقوقی موءجل نباشد به زبان ساده تر در عقدنامه موعدی برای پرداخت آن در نظر گرفته نشده باشد و مهریه حال باشد. فرض کنید در ضمن عقد نکاح شرط شده باشد که زوجه تا 5 سال حق مطالبه مهریه را از خود ساقط کرده باشد. ثالثا مهریه از طریق دادگاه قبلا مطالبه نشده باشد.

نکات مهم
  • می توان قسمتی از مهریه را از دادگاه در قالب دادخواست مطالبه مهریه، از زوج یا ضامن او طلب کرد و قسمتی دیگر را از اداره اجرای ثبت و بدون مراجعه به دادگاه طلب کرد. ولی مطالبه همزمان مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه از دو مرجع برای همه مهریه اشتباه است
  • شایان ذکر است که اگر تمایل به دریافت مهریه کمتر از 20 میلیون تومان از طریق مراجع قضایی باشد. دادخواست مهریه به شورای حل اختلاف محل اقامت زوجه می بایستی تقدیم گردد.
  • بعضی از شهرهای ایران بنابر استدلال هایی اساسا دادخواست مطالبه از طریق دادگاه را نمی پذیرند و زوجه را ارشاد به مراجعه به اداره اجرای ثبت می کنند ظاهرا استناد آنها به بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه است.

لیست اموال قابل توقیف برای مهریه

برای اجرا گذاشتن مهریه باید با اموال قابل توقیف برای مهریه آشنا باشیم. توقیف اموال یکی از مهم‌ترین اقدامات زوجه است که از انتقال اموال توسط مرد به شخص دیگر جلوگیری می‌کند. درخواست توقیف اموال برای مهریه ممکن است ضمن دادخواست مطالبه مهریه و یا از طریق مراجعه به اداره ثبت انجام شود.

توقیف اموال برای مهریه ممکن است با اموال غیرمنقول و یا اموال منقول صورت بگیرد. البته این اموال باید از نظر قانونی قابلیت توقیف داشته باشند.

برای مثال می‌توان زمین و آپارتمانی که پلاک ثبتی آن‌ها به نام مرد است، سپرده سهام، حقوق پرسنلی و یا حتی تلفن همراه مرد را توقیف کرد. علاوه بر این موارد، مطالبات زوج از دیگران نیز، به نفع خواهان قابل توقیف است. توقیف اموال به منظور جلوگیری از انتقال اموال قبل از مطالبه مهریه انجام می‌شود و از تضییع حقوق زوجه جلوگیری می‌نماید.

برای اجرا گذاشتن مهریه اینجا را کلیک کنید

joker123 casino malaysia minyak dagu mega888 apk pussy888 xe88 joker123 super 8 ways ultimate live casino malaysia live22 malaysia mega888 apk 免费电影 casino malaysia